Op dinsdag 24 december 2019, zullen wij onze medewerking verlenen aan deze traditionele Kerstnachtdienst in de Oude- of Pelgrimvaderskerk. In deze dienst zullen er weer mooie kerstliederen worden gezongen.

Ons koor staat onder leiding van Arjen Uitbeijerse en het orgel zal worden bespeeld door Gerard van der Zijden.

De dienst begint om 22.00 uur, maar wees vroeg, want deze dienst is altijd druk bezocht.