Beste koorvrienden
Donderdag zijn door de regering aanvullende maatregelen afgekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Deze maatregelen hebben ook impact op de activiteiten van ons koor, zoals onze aangekondigde Passiemeeting van 29 maart 2020 die nu geen doorgang kan vinden. Gezamenlijk koren en medewerkenden zijn al met meer dan 100 personen, daarbuiten komen dan ook nog eens de bezoekers. Vandaar dat wij besloten hebben de Passiemeeting niet door te laten gaan.

Als gezamenlijk bestuur van het IJE Koor en CGK Delfshaven denken we na over wat de juiste maatregelen voor ons zijn en bekijken wij of deze meeting op een ander tijdstip zal worden gehouden. We baseren ons hierbij onder andere op de adviezen van de landelijke kerk en politiek

Print Friendly, PDF & Email