Zondag 5 februari 2023

Aanvang 10.00 uur

Plaats: Dorpskerk Rhoon, Dorpsdijk 65, 3161 KD Rhoon

Eredienst, gezamenlijke dienst

Voorganger: ds. C.D. van Alphen te Rhoon

Zaterdag 18 februari 2023

Er zit muziek in de Pelgrimvaderskerk!

Zaterdag 18 februari is er een gemeentemiddag met muziek! Het programma begint om 16:00 uur, en inloop is vanaf 15:30 met koffie/thee, en wat lekkers. Welkom!

De bedoeling van deze gemeentemiddag is God lof prijzen met verschillende soorten lofzang. Zo kunnen we proeven van de liederen, die een ander raken. Er zal een bijdrage worden geleverd door verschillende muzikale talenten uit onze gemeente. Natuurlijk mag je meezingen!

Zondag 26 maart 2023

Aanvang: 16.00 uur

Plaats: Boezemkerk Pretoriusstraat 2, Ridderkerk

Zondag 3 april 2023, 1e paasdag

Aanvang: 10.00 uur

Plaats; Oude Kerk te Rotterdam Delfshaven

Op deze 1e paasdag zal ons koor weer haar medewerking verlenen aan deze feestelijk dienst. Voor de dienst, 09.45 uur, zoals traditie is geworden, zingen wij enkele liederen buiten met de gemeenteleden.

Komt allen want de Heer is waarlijk opgestaan

Print Friendly, PDF & Email