In 60 jaar is alles enorm veranderd en toch ook weer niet.

Op 10 januari 1959 was het precies 60 jaar geleden dat het Christelijk Gemengd Koor “Delfshaven” onder de naam het Hervormd Evangelisatie Koor, kortweg het “HEK” is opgericht. Toen was de doelstelling van het koor om het evangelie en de liefde van Jezus uit te dragen door te zingen. Dat is onze doelstelling nog steeds.

Begonnen als een koor van een stel jonge mensen die elkaar al van uit de jeugd in de “Oude Kerk” van Delfshaven kenden en een fijne tijd wilden hebben en samen wilden zingen. De jonge mensen van toen zijn inmiddels wat ouder geworden en enkelen nog steeds lid van ons koor. Jonge mensen van vandaag sluiten zich jaar op jaar aan bij ons koor. Het gaat nog steeds om gezelligheid, verdieping van onze onderlinge relatie en om het zingen. Onder leiding van onze dirigent, Arjen Uitbeijerse, hebben we een verandering ingezet om ons repertoire te actualiseren en te zorgen dat de 30-ers, 40-ers van vandaag zich aangesproken weten door onze liederen, onze muziek en onze manier van uitvoeren.

We repeteren en zingen nog steeds in de “Oude Kerk” die tegenwoordig “Oude- of Pelgrimvaderskerk” heet.

Zoals er tegenwoordig een lofprijzingsdienst is, zo was er in die dagen een “7-uurs dienst”. Dit was een open deur dienst, waar het koor vele, vele jaren één keer per maand aan meewerkte. Een bijeenkomst met een korte meditatie en waar veel gezongen werd van Johan de Heer, het Opwekkingsrepertoire van toen. Een dienst die ook veel jongeren motiveerde om in de kerk samen te komen. In 2018 hebben we voor het eerst een “Rotterdam Zingt” zangavond georganiseerd. We organiseren al meerdere jaren workshops “zangcoaching”, waar ook steeds meer niet-koorleden op af komen. Super. We hebben het vertrouwen dat dit soort initiatieven weer bakens kunnen worden door het jaar heen, waar jullie graag naar toe komen om te zingen en om naar mooie zang en muziek te luisteren.

Wij ervaren dat de gezelligheid samen, het omzien naar elkaar, het samen zingen en het samen muziek maken motiveert na te denken over het leven, over je leven met God, over je leven met je naaste. Wij geloven dat samen zingen als koor een middel kan zijn om je leven rijker te maken en dat je keer op keer, door de woorden die je zingt, door de muziek die je hoort, gericht wordt op God. Dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo.

We geloven en vertrouwen dat er nog vele jaren een plaats voor ons koor is in Delfshaven. Een plek om samen te komen, muziek te maken en om je leven met God en je naaste wat extra glans te geven. Als een ‘kring’ in de gemeente niet helemaal voor u past, dat is ons koor wellicht een mooi wekelijks terugkerend alternatief.

We vieren dat we dit jaar 60 jaar jong zijn met de blik op de toekomst. We doen dat door vele mooie activiteiten te organiseren.

Gaat een permanent lidmaatschap u op dit moment nog wat ver, geef u dan op als project-lid bij een van de bestuursleden of onze dirigent, dan kunt u 2019, ons jubileum jaar, meemaken en met ons meezingen bij de diverse hoogtepunten dit jaar.

In het jubileum jaar zullen we ook en mannen-ensemble samenstellen. Als het u wat lijkt om hier deel van uit te maken, geef u op via ons secretariaat.

Wilt u onze muziek beluisteren, dan kunt u ons vinden op Spotify en via ons YouTube-kanaal. Via onze website blijft u altijd op de hoogte.

We hopen u op 5 oktober tijdens ons jubileumconcert en tijdens onze andere uitvoeringen te mogen begroeten.

Namens koorleden, dirigent en bestuur,

Harrie Schoonewille

Voorzitter

www.delfshavenskoor.nl

Print Friendly, PDF & Email