Zag je ooit de eerste stralen

van een gouden zomerzon

of de regenboog in druppels

van fonteinen of een bron

 

Zie je om naar juist degene

die maar zelden wordt gezien

Maak je tijd voor echte aandacht

en een schouderklop misschien

 

Leef je om jezelf te geven

omdat God zich gaf voor jou

Dan zijn zelfs de kleinste daden

tekens van zijn grote trouw

Leef je om jezelf te geven

omdat God zich gaf voor jou

Dan zijn zelfs de kleinste daden

tekens van zijn grote trouw

 

Heb je oor voor iemand anders

die een klankbord nodig heeft

en bemoedigen jouw woorden

wel een mens die eenzaam leeft

 

Leef je om jezelf te geven

omdat God zich gaf voor jou

Dan zijn zelfs de kleinste daden

tekens van zijn grote trouw

Leef je om jezelf te geven

omdat God zich gaf voor jou

Dan zijn zelfs de kleinste daden

tekens van zijn grote trouw

tekens van zijn grote trouw

 

Woensdag 1 juli 2020

Ruwe stormen mogen woeden

Alles om mij heen zij nacht

God, mijn God zal mij behoeden

God houdt voor mijn heil de wacht

Moet ik lang zijn hulp verbeiden

Zijne liefde blijft mij leiden

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht

voert hij mij in ’t eeuwig licht

Maar wat lot, ’t zij dood of leven

Smaad of eerbetoon, mij wacht,

Jezus zal mij nooit begeven:

Ben ik zwak, bij Hem is kracht.

Gunst van mensen, raad van vrienden,

Bitt’re haat van kwaadgezinden,

Hoogte, diepte, vreugd of rouw,

Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Woensdag 24 juni 2020

Consider the lilies of the field,

How they grow, how they grow.

Consider the birds in the sky,

How they fly, how they fly.

He clothes the lilies of the field.

He feeds the birds in the sky.

And He will feed those who trust Him,

And guide them with His eye.

Consider the sheep of His fold,

How they follow where He leads.

Though the path may wind across the mountains,

He knows the meadows where they feed.

He clothes the lilies of the field.

He feeds the birds in the sky,

And He will feed those who trust Him,

And guide them with His eye.

Consider the sweet, tender children

Who must suffer on this earth.

The pains of all of them He carried

From the day of His birth.

He clothes the lilies of the field,

He feeds the lambs in His fold,

And He will heal those who trust Him,

And make their hearts as gold.

He clothes the lilies of the field,

He feeds the lambs in His fold,

And He will heal those who trust Him,

And make their hearts as gold.

Naar Matheus 6: 25 t/m 34

25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el» aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Woensdag 17 juni 2020

Jeruzalem

Door ‘s werelds nacht en stormgetij
Komt ‘t grote Godsrijk naderbij
Het rijk waarin geen smart, geen pijn
En nimmer oorlog meer zal zijn
Waar mensen bruin en zwart en blank
Zingen een heilig lied vol dank
Een blij gezang ter ere van Hem
De Vorst van ‘t nieuw Jeruzalem

Dan kent de wereld leed nog druk
Maar koestert zich in ‘t hoogst geluk
Dan is ze zuiver goed en rein
De glans van ‘s hemels zonneschijn
Straalt over zee en berg en dal
En vree zal heersen overal
Want vol belofte is toch die stem
Het komt! Het nieuw Jeruzalem!

Jeruzalem! Jeruzalem!
Het Godsrijk komt op aarde neer
Jeruzalem! Jeruzalem!
Het is het rijk van onze Heer
Jeruzalem! Jeruzalem!
De gouden stad met licht omstraald
Die van de hemel nederdaalt
Jeruzalem! Jeruzalem!

Hymn 578 – Sir C.H.H. Parry 1848-1918
Nederlandse tekst: A. van Atten
Bewerking: Francien Hollaar

Print Friendly, PDF & Email