Lied van de week woensdag 25-11-2020

Het is bijna Advent.

Het lied van deze week is gebaseerd op teksten uit het boek Jesaja, profetieën die geschreven werden rond het jaar 600 voor Christus!

Door alle eeuwen heen, leven we nog steeds toe naar die eeuwenoude hoopvolle belofte…

De Belofte

 

Vreest niet oh Israël,

want er zal vrede komen.

Een woord dat de stilte doorbreekt,

een belofte die uitkomt.

De belofte die ons zal verlossen,

die ons zal bevrijden,

doorbreekt de stilte

en de strijd in ons hart.

 

Immanuël zal weldra onder ons zijn

De machtige wortel uit de stam van Isaï

Ster van Waarheid

Zal onze zonen weer trots maken,

Zijn verhaal vertellen

Geneest de verwonden

en herstelt ze in Zijn naam

 

De ster zal ons de weg wijzen

Naar de nederige stal

Waar Christus de Koning

Zijn aardse gezicht zal tonen

En we zullen zingen:

Immanuël

God is met ons

God is voor ons

God is in ons

We zullen zingen

 

We zingen Hallelujah

We zingen Hallelujah

Immanuël

Onze God is met ons

 

Immanuël

Onze God is met ons

=================================================================================================================

Lied van de week woensdag 18 november 2020

Rejoice (uit de Messiah – Händel)

Rejoice, rejoice, rejoice in the land of Zion.

Rejoice sing aloud

in the name of the Lord,

oh children of Jerusalem.

Oh daughter of Zion,

oh children of Jerusalem.

All through the land of Zion,

rejoice and lift your voices.

Shout, from the hills

and the valleys and the plains

oh children of Jerusalem.

Rejoice sing aloud,

sing a song in the name of the Lord.

All over the land of Zion over Jerusalem, ev’rybody shouts form the hills and the valleys and the plains Rejoice !

=================================================================================================================

Lied van de week woensdag 11-11-2020

Ik ben Jozef! 

Leeft mijn vader nog? 

Kom toch dichterbij.

Ik ben Jozef, jullie broer,

die jullie hebben verkocht.

Het waren niet mijn dromen

en het was niet jullie plan;

het was God Die dit heeft bepaald; 

Die mij leidde door Zijn hand.

God, de Heer, heeft redding gegeven. 

Hij bracht mij hierheen

tot behoud van jullie leven.

Wacht niet langer; blijf niet staan.

In dit land is plaats genoeg voor een ieder; kom bij mij, want ik wil voor je zorgen. Wacht niet langer; blijf niet staan;

er is plaats, je mag hier wonen

om te zijn daar waar ik ben

en ik zal voor je zorgen.

Twee jaren was er honger; 

nog vijf jaar zal dit zo zijn. 

Daarom zeg ik: kom bij mij; 

hier zal voedsel voor je zijn. 

Laat mijn vader dit alles weten 

en breng hem hierheen,

dan zal ik hem welkom heten.

Wacht niet langer; blijf niet staan.

In dit land is plaats genoeg voor een ieder; kom bij mij, want ik wil voor je zorgen. Wacht niet langer; blijf niet staan;

er is plaats, je mag hier wonen

om te zijn daar waar ik ben

en ik zal voor je zorgen.

=================================================================================================================

Lied van de week woensdag 4 november 2020

Kom en zegen deze wereld

Kom en zegen deze wereld,

spreek uw Woord in onze tijd.

Kom, Immanuel, belofte,

verbreek de donkerheid.

Kom en zegen deze wereld,

schijn op ons, genadig licht,

schijn op ons bestaan van chaos,

toon uw liefdevol gezicht.

Tegenstem mannen:

Kom tot ons en schijn op ons,

genadig licht.

Schijn op onze chaos,

toon uw liefdevol gezicht.

Veni, Jesu! Gloria, halleluja!

Veni, Jesu! Gloria, gloria, halleluja!

Kom en zegen deze wereld

bidden wij U telkens weer,

Kom, Verlosser, breng bevrijding, Vredevorst en hoogste Heer.

Tegenstem vrouwen:

Kom tot ons bidden wij U

telkens weer,

Kom, breng bevrijding,

Vredevorst en hoogste Heer.

Veni, Jesu! Gloria, halleluja!

Veni, Jesu! Gloria, gloria, halleluja! Halleluja, halleluja!

=================================================================================================================

Het lied van de week is opgedragen aan de Fam. Geleijnse ter bemoediging na het overlijden van Maarten. Wij zullen hem allen heel erg missen.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht,

leidt mij Uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, Uw liefde groot,

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,

in onze pijn en schuld en strijd.

U droeg de last, verrezen Heer,

die ons van elke vloek bevrijdt.

U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis,

want door Uw bloed, Uw levenskracht,

komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,

niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan, ik ben Gods kind.

Totdat U komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.

=================================================================================================================

Het lied van de week, dinsdag 20 oktober 2020 een dag eerder dan dat u dat gewend bent.

Vertrouw op de Heer

Vertrouw op de Heer al is het soms moeilijk

Uw beschermer is Hij elke dag ieder uur

Dan draagt Hij u als op vleugels van liefde 

Zorgt Hij voor u als u bidt tot de Heer

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op de Heer

Hij is uw beschermer, uw Gids is de Heer

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op de Heer

Hij omringt u met liefde steeds weer

Uw wapenrusting biedt bescherming

Zo geeft Hij u Zijn onfeilbare zorg

Vertrouw op Hem als er strijd komt in t leven

Verlicht de pijn isuw schild en uw borg

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op de Heer

Hij is uw beschermer, uw gids is de Heer

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op de Heer

Hij omringt u met liefde steeds weer

Vertrouw op de Heer in leven en sterven Zijn liefde omringd u en geeft u gena

Vrees voor geen vijand Hij staat zijde

Zegent uw leven waarheen u ook gaat

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op de Heer

Hij is uw beschermer, uw gids is de Heer

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op de Heer

Hij omringt u met liefde steeds weer

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op de Heer

Hij omringt u met liefde steeds weer

=================================================================================================================

Lied van de week woensdag 14 oktober 2020

Hoe lang nog tot uw vrede komt?

Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt

en Davids huis in eer herstelt?

Hoor ons gebed, zie ons verdriet;

onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed

als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:

de volken zien en staan versteld.

Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.

Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.

Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,

tot eens de wereld vrede vindt.

Wanneer ik hier mijn ogen sluit,

heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!

=================================================================================================================

Lied van de week woensdag 7 oktober 2020

Hierbij het lied voor u van deze week. Het is het dertigste lied dat wij plaatsen. 30 weken geleden konden we ons niet voorstellen hoe het zou zijn om al die tijd te leven met een nieuw virus zo dichtbij. Gelukkig leven we met elkaar en met de liefde en trouw van onze God om ons heen.
God van liefde God van trouw
God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in ’t leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen
God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen
 
=================================================================================================================
 

Lied van de week woensdag 30 september 2020

aanstaande zondag is het Israëlzondag, de dag waarop we in het bijzonder stil mogen staan bij de verbondenheid met Israël. Daarom dit lied, in een prachtige instrumentale versie, uitgevoerd door Arjan en Edith Post op Trompet en Lennart Moree op de vleugel, op ons mooie jubileumconcert dit weekend precies 1 jaar geleden.

Jeruzalem stad van goud

De heldere lucht boven de bergen

De geur van ceder hout

Wordt door de zachte wind gedragen

Daar op die stad van goud

De stenen liggen koud te rusten

Zei zien al eeuwen lang,

hoe mensen deze stad begeren

De pelgrim droomt hiervan

Jeruzalem, o stad van goud

De stad die god hersteld en bouwt

Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten

Jij bent van mij

Het water stroomt weer uit de bronnen

De pleinen zijn gevuld

Je hoort de show-var bij de tempel, hier word god’s woord vervuld

Kom neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de dode zee

Langs Jericho daar in de verte,

dalen we af, daar heen

Jeruzalem, o stad van goud

De stad die god hersteld en bouwt

Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten

Jij bent van mij

Yerushalayim shel zahav

Veshel nechoshet veshel or

Halo lechol shirayich Ani kinor

Oh, er zijn er veel die jou bezingen

Ik ben maar een van hen

Toch wil ook ik mijn liefde tonen, aan jou met hart en stem

Als ik je naam hoor, ga ik stralen,

oh, mooiste woonstad ooit

Ik mag mijn rechter hand vergeten,

maar jou vergeet ik nooit

Jeruzalem, o stad van goud

De stad die god hersteld en bouwt

Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten

Jij bent van mij

Yerushalayim shel zahav

Veshel nechoshet veshel or

Halo lechol shirayich Ani kinor

Yerushalayim shel zahav

Veshel nechoshet veshel or

Halo lechol shirayich Ani kinor

=================================================================================================================

Lied van de week woensdag 23 september 2020

Lied van de week woensdag 16 september 2020

weeklied 16 september

Verberg mij nu

onder uw vleugels Heer.

Houd mij vast

in uw sterke hand.

Refrein:

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm. Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel

in God alleen.

Ken zijn kracht,

vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm. Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm. Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil;

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Lied van de week woensdag 9 september 2020

Loof de Koning, heel mijn wezen

gij bestaat in Zijn geduld

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld

Loof de Koning,

loof de Koning

tot gij Hem ontmoeten zult

Looft Hem als uw vaadren deden

eigent u Zijn liefde toe

want Hij bergt u in Zijn vrede

zegenend wordt Hij niet moe

Looft uw Vader,

looft uw Vader

tot uw laatste adem toe

Engelen, zingt ja en amen

met de Koning oog in oog

Zon en maan, buigt u tezamen

en gij sterren hemelhoog

Looft uw Schepper,

looft uw Schepper

looft Hem, die het al bewoog

Lied van de week woensdag 2 september 2020

het lied van deze week komt uit het prachtige Oratorium over het leven van Jozef. De rode draad in het leven van Jozef is Gods aanwezigheid in mooie én moeilijke tijden. God ziet ons.

Beproeving

Ach, zie, de angst straalt uit hun ogen. Wat kunnen zij, tot hun verweer,

nog zeggen dan: “Hier zijn wij, heer, 

wij liggen voor u neergebogen.”

Geen zonde is voor God verborgen.

Elk kwaad brengt Hij eens aan het licht. 

En niets dat voor Zijn aangezicht, 

bedekt kan worden, weggeborgen.

“Wij zullen allen mijn meester dienen; vanaf vandaag uw slaven zijn”, spreekt Juda, vol berouw en pijn.

Maar Jozef zegt: “Er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen! De man bij wie de beker gevonden is zal mijn slaaf zijn. Maar u, trek in vrede naar uw vader.”

Daarop treedt Juda weer naar voren 

en pleit voor vrijheid van zijn broer; 

vertelt dat Jakob van verdriet

zal sterven als hij Benjamin niet ziet.

“Ik heb beloofd mij borg te stellen, 

dus smeek ik: laat de jongen gaan”, spreekt Juda, vol berouw en pijn,

want hij wil plaatsvervanger zijn.

Lied van de week woensdag 26 augustus 2020

Het Lied van deze week is ter nagedachtenis aan ons oud-koorlid Wil Janse, zij overleed maandag 17 augustus. 

N.a.v. de liturgie van de dankdienst, voorafgaand aan haar begrafenis, heb ik dit lied gekozen. 

Wij wensen haar naasten en iedereen die haar gekend heeft veel kracht toe en hopen dat dit lied tot troost mag zijn.

https://drive.google.com/file/d/1i3cb7u7xbN7kOgbrfIX4Vwg81H80lO13/view?usp=drivesdk

U zij de glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,

Daald’ een engel af,

Heeft de steen genomen

Van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

Blijd’ en welgezind,

En zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen

Is mijn glorie groot,

Niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Print Friendly, PDF & Email