Lied van de week woensdag 23 september 2020

 

Lied van de week woensdag 16 september 2020

weeklied 16 september

Verberg mij nu

onder uw vleugels Heer.

Houd mij vast

in uw sterke hand.

Refrein:

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm. Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel

in God alleen.

Ken zijn kracht,

vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm. Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm. Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil;

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Lied van de week woensdag 9 september 2020

Loof de Koning, heel mijn wezen

gij bestaat in Zijn geduld

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld

Loof de Koning,

loof de Koning

tot gij Hem ontmoeten zult

Looft Hem als uw vaadren deden

eigent u Zijn liefde toe

want Hij bergt u in Zijn vrede

zegenend wordt Hij niet moe

Looft uw Vader,

looft uw Vader

tot uw laatste adem toe

Engelen, zingt ja en amen

met de Koning oog in oog

Zon en maan, buigt u tezamen

en gij sterren hemelhoog

Looft uw Schepper,

looft uw Schepper

looft Hem, die het al bewoog

Lied van de week woensdag 2 september 2020

het lied van deze week komt uit het prachtige Oratorium over het leven van Jozef. De rode draad in het leven van Jozef is Gods aanwezigheid in mooie én moeilijke tijden. God ziet ons.

Beproeving

Ach, zie, de angst straalt uit hun ogen. Wat kunnen zij, tot hun verweer,

nog zeggen dan: “Hier zijn wij, heer, 

wij liggen voor u neergebogen.”

Geen zonde is voor God verborgen.

Elk kwaad brengt Hij eens aan het licht. 

En niets dat voor Zijn aangezicht, 

bedekt kan worden, weggeborgen.

“Wij zullen allen mijn meester dienen; vanaf vandaag uw slaven zijn”, spreekt Juda, vol berouw en pijn.

Maar Jozef zegt: “Er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen! De man bij wie de beker gevonden is zal mijn slaaf zijn. Maar u, trek in vrede naar uw vader.”

Daarop treedt Juda weer naar voren 

en pleit voor vrijheid van zijn broer; 

vertelt dat Jakob van verdriet

zal sterven als hij Benjamin niet ziet.

“Ik heb beloofd mij borg te stellen, 

dus smeek ik: laat de jongen gaan”, spreekt Juda, vol berouw en pijn,

want hij wil plaatsvervanger zijn.

Lied van de week woensdag 26 augustus 2020

Het Lied van deze week is ter nagedachtenis aan ons oud-koorlid Wil Janse, zij overleed maandag 17 augustus. 

N.a.v. de liturgie van de dankdienst, voorafgaand aan haar begrafenis, heb ik dit lied gekozen. 

Wij wensen haar naasten en iedereen die haar gekend heeft veel kracht toe en hopen dat dit lied tot troost mag zijn.

https://drive.google.com/file/d/1i3cb7u7xbN7kOgbrfIX4Vwg81H80lO13/view?usp=drivesdk

U zij de glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,

Daald’ een engel af,

Heeft de steen genomen

Van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

Blijd’ en welgezind,

En zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen

Is mijn glorie groot,

Niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Print Friendly, PDF & Email