Woensdag 13 mei 2020

https://youtu.be/0vqE5cv_p78

All things bright and beautiful,

All creatures great and small,

All things wise and wonderful,

The Lord God made them all.

Each little flower that opens,

Each little bird that sings,

He made their glowing colours,

He made their tiny wings.

All things bright and beautiful,

All creatures great and small,

All things wise and wonderful,

The Lord God made them all.

The purple headed mountain,

The river running by,

The sunset and the morning,

That brightens up the sky;−

 

The cold wind in the winter,

The pleasant summer sun,

The ripe fruits in the garden, −

He made them every one:

 

All things bright and beautiful,

All creatures great and small,

All things wise and wonderful,

The Lord God made them all.

 

He gave us eyes to see them,

And lips that we might tell,

How great is God Almighty,

Who has made all things well.

 

All things bright and beautiful,

All creatures great and small,

All things wise and wonderful,

The Lord God made them all.

 

Nederlandse vertaling:

 

Alle dingen helder en schitterend

Alle schepsels, klein en groot

Alle dingen wijs en wonderlijk

De Heere God maakte ze allemaal

 

Iedere kleine bloem die opent

Iedere kleine vogel die zingt

God maakte hun stralende kleuren

en maakte hun kleine vleugeltjes

 

Alle dingen helder en schitterend

Alle schepsels, klein en groot

Alle dingen wijs en wonderlijk

De Heere God maakte ze allemaal

 

De bergen met paarskleurende toppen

De voorbijsnellende rivier

De zonsondergang en de morgen

Die de lucht opfleurd

 

Alle dingen helder en schitterend

Alle schepsels, klein en groot

Alle dingen wijs en wonderlijk

De Heere God maakte ze allemaal

 

De koude wind in de winter

De prettige zomerzon

De rijpe vruchten in de boomgaard

God maakte ze één voor één

 

Alle dingen helder en schitterend

Alle schepsels, klein en groot

Alle dingen wijs en wonderlijk

De Heere God maakte ze allemaal

 

God gaf ons ogen om ze te zien

en lippen zodat we zouden mogen vertellen

Hoe groot God Almachtig is

Hij die alles zo mooi gemaakt heeft

 

Woensdag 6 mei 2020

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Woensdag 29 april 2020

Look at the world: Everything all around us

Look at the world: and marvel everyday

Look at the world: So many joys and wonders

So many miracles along our way

Praise to thee o lord for all creation

Give us thankful hearts that we may see

All the gifts we share and every blessing

All things come of thee

Look at the earth: Bringing forth fruit and flower

Look at the sky: The sunshine and the rain

Look at the hills, look at the trees and mountains,

Valley and flowing river field and plain.

Praise to thee o lord for all creation

Give us thankful hearts that we may see

All the gifts we share and every blessing

All things come of thee

Think of the spring, Think of the warmth of summer

Bringing the harvest before the winters cold

Everything grows, everything has a season

Til’ it is gathered to the fathers fold

Praise to thee o lord for all creation

Give us thankful hearts that we may see

All the gifts we share and every blessing

All things come of thee

Every good gift, all that we need and cherish

Comes from the lord in token of his love

We are his hands, stewards of all his bounty

His is the earth and his the heavens above

Praise to thee, o lord for all creation.

Give us thankful hearts that we may see

All the gifts we share, and every blessing,

All things come of thee

All things come of thee

Kijk naar de wereld 

Kijk naar de wereld: alles om ons heen

Kijk naar de wereld: zoveel vreugde en verwondering

Zo veel wonderen op onze weg

Wij prijzen U Heer voor de hele schepping

Schenk ons dankbare harten, dat we mogen zien

Alle gaven die wij delen en elke zegening

Alles komt van U

Kijk naar de aarde die fruit en bloem voortbrengt

Kijk naar lucht, de zonneschijn en de regen 

Kijk naar de heuvels, kijk naar de bomen en bergen 

Dalen en stromende rivier, veld en vlakte

Wij prijzen U Heer voor de hele schepping

Schenk ons dankbare harten, dat we mogen zien

Alle gaven die wij delen en elke zegening

Alles komt van U

Denk aan de lente, denk aan de warmte van de zomer 

Die de oogst voort brengt voor de winterkou 

Alles groeit, alles kent een seizoen, tot het wordt verzameld in de schoot van de Vader

Wij prijzen U Heer voor de hele schepping

Schenk ons dankbare harten, dat we mogen zien

Alle gaven die wij delen en elke zegening

Alles komt van U

Elke goede gave

Alles wat we nodig hebben en koesteren 

Komt van de Heer, als teken van Zijn liefde

Wij zijn Zijn handen, beheerders van Zijn gulheid

Hij is de aarde en de hemelen daarboven 

Wij prijzen U Heer voor de hele schepping

Schenk ons dankbare harten, dat we mogen zien

Alle gaven die wij delen en elke zegening

Alles komt van U

Alles komt van U

Woensdag 22 april 2020

Geloofd zij onze God; geprezen zij Zijn Naam.

Loof Hem om Wie Hij is; om wat Hij heeft gedaan.

Geloofd zij onze God; Hem zij de heerlijkheid,

de lof, de eer; van nu af aan tot in de eeuwigheid.

Gezegend is de mens die op de Heere bouwt;

die altijd met Hem leeft; zich aan Hem toevertrouwt.

Aan God zij alle eer; aan God zij alle eer.

Hij alleen geeft ware vreugde. Hij alleen is onze Heer.

Laat ons tot zegen zijn voor mensen om ons heen;

getuigen van de hoop die is in God alleen.

Heer, houd ons dicht bij U en leid ons aan Uw hand

totdat wij bij U zullen zijn in het hemels Vaderland.

Geloofd zij onze God; geprezen zij Zijn Naam.

Loof Hem om Wie Hij is; om wat Hij heeft gedaan.

Geloofd zij onze God; Hem zij de heerlijkheid,

de lof, de eer; van nu af aan tot in de eeuwigheid. Halleluja! Amen!

Woensdag 15 april 2020

Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen 
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je niet alleen
Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders 
en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je niet alleen

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.

Alle dagen
Ik zal er zijn

Woensdag 8 april 2020

De rots waarop mijn voeten staan

is Jezus, onze Heer.

Ja alles, alles kan vergaan,

maar Zijn woord klinkt steeds meer.

Zijn woord, aan mij gegeven,

geeft houvast aan mijn leven,

want Hij geeft zekerheid en moed

ook als de storm weer woedt.

Nog voordat ik geboren was,

was ik bij U bekend.

Nog voordat ik verloren was,

werd ik als kind erkend.

Uw liefd’ aan mij gegeven,

laat mij voor eeuwig leven.

Hoe zou ik leven zonder U?

Vergeef mijn zonden nu.

En daarom wil ‘k U danken, Heer,

voor wat U doet voor mij.

Vandaag en morgen, als weleer,

kiest U steeds weer voor mij.

Uw trouw aan mij gegeven,

doet hoop in mij herleven.

U schenkt Uw liefde keer op keer!

U bent mijn hoop, O Heer!

Print Friendly, PDF & Email