Beste koorleden,

We hebben lang nagedacht en vergaderd, en hebben het volgende plan opgevat: we willen in eerste instantie de koorrepetitie gedeeltelijk live hervatten. Dat doen we op de volgende manier:

  • In bijgaand protocol vindt u allereerst de richtlijnen van de RIVM, kijk goed of u binnen die richtlijnen wel of niet mee zou kunnen (en willen) repeteren. Lees dit protocol GOED door en wees kritisch. Denk daarbij aan uw eigen gezondheid maar ook aan die van een ander, hoe graag u ook weer wilt zingen!

NB: voelt u zich NIET verplicht of bezwaard!!

  • Wij willen met maximaal 16 mensen per keer in de kerk repeteren, 3 per stem. De overige koorleden kunnen via zoom rechtstreeks mee kijken en mee doen tijdens de repetitie, zoals dat nu ook al gebeurt.
  • U wordt gevraagd de enquête in te vullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/Q9M87RF. In deze link kunt u aangeven óf u mee wilt/kunt repeteren binnen de huidige richtlijnen en zo ja op welke datum. En of u nog aanvullende tips heeft.
  • Als bestuur gaan we de mensen indelen in groepjes, het kan dus zijn dat u op meerdere data zou kunnen, maar slechts op 1 avond wordt ingedeeld. Of helemaal niet, als de animo te groot is.

Als U behoort tot de risicogroep en zich heeft opgegeven voor de live-repetitie, dan nemen wij contact met u op om uw deelname te bespreken

LET OP: als u bent ingedeeld maar u bent tóch verhinderd vanwege ziekte, klachten, koortsige familieleden enz, meld u dan tijdig af!

We zien dit als een proefperiode, waarin we ons willen voorbereiden op het weer uitgebreider hervatten van de repetities.

In Christus verbonden,

Het bestuur

Hieronder de link voor het doorlezen van de maatregelen die wij treffen voor een gezonde repetitie. Document zal worden geopend in MsWord

Maatregelen Koorrepetities tijdens Corona CGK Delfshaven